Blog

Kennis van hergebruik kunststoffen biedt exportkansen

De kunststoffenindustrie kan wat betreft hergebruik van materialen leren van de papier- en metaalindustrie.  Hierin moet de sector versnellen. Als de Nederlandse kunststofketen nu gaat innoveren en de plastic waardeketen slimmer inricht, kan die kennis over enkele jaren geëxporteerd worden. “Want ik verwacht dat het internationale speelveld voor de kunststoffenindustrie circulair wordt. Nederland moet hiervoor de proeftuin worden”.
Tijdens de Kunststoffenbeurs werd onze directeur Gijs Langeveld geïnterviewd op de Live Stage Plastics Arena, het nieuwe onderdeel op de beurs waar experts uit de kunststoffen waardeketen hun visie delen.

 

Uitdagend en confronterend

De visies die op Live Stage Plastic Arena gepresenteerd worden, zijn uitdagend , prikkelend en soms ook confronterend.  Thema’s die aan bod komen zijn digitalisering, innovatie, recycling, energie. Duurzaamheid is een thema dat meerdere sprekers oppakken, iets dat Gijs Langeveld niet verbaast. De directeur van het Polymer Science Park in Zwolle vindt dat de industrie de positieve aspecten van kunststoffen meer moet uitstralen. “Want een heleboel andere transities gaan zonder kunststoffen niet lukken.” Kunststoffen zijn een enabler voor wind- en zone-energie, voor e-mobility. “Dat is de positieve boodschap.” “Er wordt steeds meer bekend over de impact van plastics op de aarde, zoals microplastics, en meestal is dat niet heel positief. Wat gaat dat betekenen voor de licence to operate in de kunststofwaardeketen? Soms schuilt het gevaar in wat je niet weet.”

 

Transitie versnellen

Aan de voorkant moet de branche aan de slag gaan met de negatieve spillover, vindt Gijs Langeveld. De belangrijkste stap is het terugdringen van gebruik van fossiele grondstoffen voor plastics. Deze transitie is in gang gezet, maar verloopt langzaam. Méér biobased materialen is één oplossingsrichting; de waardeketen slimmer inrichten om méér kunststoffen te hergebruiken is absoluut een richting waarin de keten moet bewegen. “De keten is nu redelijk lineair ingericht op basis van de beste prijs. We zullen meer moeten kijken naar behoud van materiaal.” Dat kan door designs te veranderen, door voor recyclaat te gaan ontwerpen én door meer kunststoffen te hergebruiken.

 

Rol overheid

Gijs Langeveld vindt dat de overheid zich op dit vlak wel actiever als regisseur mag gedragen. Een duidelijk speelveld afbakenen dat dwingend is. Dit biedt dan tegelijk een kans. Hij verwacht dat wereldwijd kunststoffen gedwongen richting circulair gebruik worden geduwd. “Als we in Nederland de eerste zijn die deze beweging maken, kunnen we kennis en kunde opbouwen die we dan vermarkten als het ook voor de rest van de wereld geldt. We hebben krachtige spelers in de waardeketen. Laten we meer de verbinding opzoeken.” Hier helpt Polymer Science Park graag bij. Benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Bron tekst: Franc Coenen – FCP

"Ik verwacht dat het internationale speelveld voor de kunststoffenindustrie circulair wordt. Nederland moet hiervoor de proeftuin worden."

Gijs Langeveld - Polymer Science Park

Heb je een vraag?

Bel ons op 038 853 4810 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.