Uitnodiging bijeenkomst
3D-printen is de fase van experimentele nieuwe techniek voorbij. Steeds meer bedrijven in de rubber- en kunststofindustrie kiezen voor deze industriële productietechniek om snel en nauwkeurig complexe objecten te maken. Het gebruik van kunststof 3D-printers neemt daarom een grote vlucht. Is er behoefte bij dit jonge marktsegment om de krachten te bundelen in een belangengroep?

Dat wil de NRK onderzoeken tijdens de bijeenkomst NRK 3D-printing op woensdag 15 mei bij P3D in Den Haag. Alle bedrijven die actief zijn op het gebied van kunststof 3D-printen zijn van harte uitgenodigd. Op het programma staan verschillende interessante presentaties en een workshop. Het programma start om 15.00 uur en duurt tot 19.00 uur. De bijeenkomst wordt afgesloten met een warme maaltijd, zodat u voldaan en wel na de spits naar huis kunt rijden.

Programma:
Onno Ponfoort (Practice Leader 3D-Printing Berenschot) gaat in op de bredere scope van 3D-printing. Status, voordelen, voorbeelden en conclusies komen aan bod. Geert Heideman (Associate Lector Hogeschool Windesheim) vertelt over de aanwezige kennis van Industrial Additive Manufacturing bij het lectoraat Kunststoftechnologie, met de focus op ontwerpen, technieken, materialen en toepassingen. Vervolgens gaat Mireille Kinket (directeur Polymer Science Park) in op de ervaringen van dit innovatiecluster met (gezamenlijke) 3D-projecten en welke ondersteuning er vanuit PSP aan bedrijven wordt geboden. Tenslotte geeft Jeroen Gross (Business Unit Manager P3D) een praktische inkijk bij P3D, een bedrijf dat volledig focust op 3D-printing.
Om de wensen te inventariseren en de interesse te peilen voor een nieuw op te richten belangengroep, staat het tweede deel van het programma in het teken van een workshop. Aanwezigen gaan aan de slag om op basis van stellingen hun wensen met betrekking tot NRK 3D-printing te formuleren. Download het volledige programma.

Download hier het volledige programma

 

Datum : woensdag 15 mei 2019

Tijd : 15.00 – 19.00 uur

Locatie : P3D, Den Haag

Toegang : gratis, aanmelden is wel verplicht

Kosten en voorwaarden
Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk voor alle bedrijven die actief zijn op het gebied van kunststof 3D-printen. Vooraf aanmelden is wel noodzakelijk.

Wij vinden het belangrijk om verspilling tegen te gaan. Daarom brengen wij bij ‘no show’ een fee van € 50 in rekening als u op de dag zelf en zonder schriftelijke of telefonische afmelding niet aanwezig bent. Annuleren kan tot vrijdag 10 mei. Vanzelfsprekend is bij verhindering een collega van harte welkom.

Achtergrondinformatie belangengroep NRK 3D-printing
Bij het peilen van de interesse voor een op te richten belangengroep, zet de NRK nadrukkelijk in op drie belangen. Allereerst wil het toegevoegde waarde bieden op bedrijfsniveau. Onder andere door het bieden van NRK-tools om aan wettelijke eisen (arbo, milieu, energie) te voldoen, als innovatiehelpdesk bij concrete bedrijfsvragen en door het faciliteren van onderling contact tussen de bedrijven. Het vormgeven van de lobby richting overheid, klanten en kennisinstituten is het tweede belang. Op dit moment moet 3D-printing in beleid en financiering nog vaak de eigen plek bevechten. Tot slot ziet de NRK een nadrukkelijke rol weggelegd op het gebied van marktontwikkeling en het presenteren van de Nederlandse industrie.

Geen focus op technische kennisontwikkeling
De focus van NRK 3D-printing ligt nadrukkelijk niet op technische kennisontwikkeling. Erik de Ruijter legt uit: “Er zijn vele initiatieven rond 3D-printing. In de regio Eindhoven is Mikrocentrum met het RapidPro-netwerk actief op dat gebied. Ook het lectoraat Kunststoftechnologie van hogeschool Windesheim heeft zich gespecialiseerd in kennis over 3D-printing. Daarnaast verzorgt Polymer Science Park (PSP) al sinds 2015 technische ondersteuning richting individuele bedrijven en organiseren zij regelmatig workshops 3D-printen. Het zijn slechts enkele van de initiatieven die er al zijn. Maar de kennis moet wel gedeeld worden. Op het gebied van kennisuitwisseling zoeken wij dus de samenwerking met deze partijen.”

 

Lees het volledige persbericht

Heb je een vraag?

Bel ons op 038 853 4810 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.