Het toepassen van kunststof recyclaat zal de komende jaren sterk moeten toenemen. Om dit te versnellen, is het belangrijk dat het verwerken van recyclaat zo eenvoudig mogelijk wordt gemaakt. Daarvoor zijn slimme hulpmiddelen of tools nodig.

 

Via het EU Interreg subsidieprogramma Di-Plast ontwikkelen we dergelijke digitale tools om de inzet van recyclaat in de bouw- en verpakkingssector te vereenvoudigen.

Met behulp van pilotprojecten waarin verschillende bedrijven uit de gehele kunststof keten kunnen samenwerken, worden de tools geverifieerd en doorontwikkeld. Na de pilot fase worden de tools breder beschikbaar voor de kunststofindustrie.

 

Op dinsdag 17 september, vanaf 14:00 wordt bij het Polymer Science Park in Zwolle een interactieve workshop gehouden om de tools en bijbehorende pilots verder vorm te geven.

Tijdens deze workshop krijgen kunststofverwerkende bedrijven de kans om aan te geven welke tools ze nodig hebben en hoe deze eruit moeten zien.

We nodigen u van harte uit om op deze middag in gesprek te gaan met alle consortium partners en uw wensen aan te geven. Tevens is deze workshop bedoeld om te kijken of u in aanmerking wilt komen voor een pilotproject. Aansluitend vanaf 16:30 is er een netwerkmoment.

 

Bent u geïnteresseerd in ICT-tools met betrekking tot het gebruik van recyclaat, meld u dan aan door een email te sturen naar Manita van der Ploeg (m.vanderploeg@polymersciencepark.nl)

 

Meer informatie over het Di-Plast project kunt u vinden op: http://www.nweurope.eu/projects/project-search/di-plast-digital-circular-economy-for-the-plastics-industry/

 

Als u vragen heeft kunt u deze stellen aan:

Martijn Kerssen (OostNL) email: Martijn.Kerssen@oostnl.nl

Femke de Loos (Polymer Science Park) email: f.deloos@polymersciencepark.nl

Heb je een vraag?

Bel ons op 038 853 4810 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.