Regio Zwolle, de Vierde Economische Regio van Nederland?

Foto: Cloudshot

Nederland heeft drie top economische regio’s, namelijk Amsterdam (inclusief Utrecht), Rotterdam en Eindhoven. Wat hierbij nog mist is een economische regio die het noordoosten van Nederland dient. Zwolle is met haar gunstige ligging tussen de Randstad en het noorden een logische vierde. Dit was voor het Financieele Dagblad (FD) aanleiding voor een artikel over deze potentiële vierde economische regio.

“Zwolle heeft geen sector die een trekpaard is van de economie” stelt journalist Frank Gersdorf in het op 29 november jl. gepubliceerde artikel. Maar wij beschikken in Zwolle wel over een rijke innovatiecultuur en zijn sterk in samenwerkingen. Maar toch moet de regio zich sterker positioneren in een sector, en de kunststofsector is er daar één van. Regio Zwolle is heel sterk geworden op het gebied van kunststoffen met grote bedrijven zoals RPP, Wavin, Berdal, Demcon, Dyka, Dijkstra en Maan. Polymer Science Park is een belangrijke speler en netwerkpartner is deze regio en mocht het FD vorige week te woord staan. Benieuwd naar het hele artikel? Die is te vinden op de website van het FD.

De toekomst van de kunststofindustrie wordt opgeleid in Zwolle. Polymer Science Park (PSP) en Deltion College maken een mooie volgende stap in de samenwerking met gemoduleerd onderwijs. Daarbij worden diploma gestuurde opleidingen in delen geknipt. Delen die eventueel ook los te volgen zijn in het kader van Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Deltion en PSP geven gezamenlijk invulling aan een pilot voor het keuzedeel ‘Kunststoffen & Rubber Industriële Processen’. Deze hybride vorm van opleiden door bedrijfsleven en onderwijsinstelling, mikt op een duurzame relatie waarin kennisoverdracht tussen studenten en het MKB in de regio centraal staan.

De studenten zijn met de docenten begonnen met theorie- en praktijklessen die bij PSP plaatsvinden. Polymer Science Park stelt tijdens de training de studenten in staat een kunststof product op een spuitgietmachine te maken dat voldoet aan de eisen van de opdracht. Ook gaan de studenten op bedrijfsbezoek bij PSP-deelnemers Dyka, Rollepaal, Kornelis Caps & Closures,  en Alpla. De introductie van studenten bij deze bedrijven vormt een brug tussen de opleiding en de praktijk. Een initiatief dat de Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK) van harte ondersteunt.

Tijdens de eindopdracht gaan de studenten in groepjes werken met een voor hen onbekend recyclaatmateriaal. Het aangereikte materiaal moeten zij in twee dagen verwerken tot een demo product met de gewenste eigenschappen.

Als deze pilot van beide kanten bevalt, zal die duurzaam worden ingezet in de toekomst. Hiermee kunnen trainingen commercieel voor de aanpak LLO (Leven Lang Ontwikkelen) aangeboden worden. Wilt u meer weten over de trainingen van PSP? Neem contact op met Martijn Oversteegen.

Glas en de Verlichting: invloed van een doorzichtig materiaal op het wetenschappelijk denken

 

De herontdekking van het kleurloze glas in Venetië rond 1200 ontketende een revolutie in de denkwereld van de geleerden Europa. De toepassingen hiervan als lenzen voor brillen, telescoop, microscoop en andere apparatuur voor het onderzoek naar aard van de ons omringende natuur, was een unieke gebeurtenis die plaatsvond in West- Europa. Het legde de basis voor wat later de ‘De Verlichting’ genoemd zou worden en globaal met de 18e eeuw samenviel. Door de toepassing van glazen lenzen ontstonden er nieuwe ideeën en hypothesen over de ons omringende macrokosmos en microkosmos. Door de lenzen waren kleine en ver weg gelegen objecten dichterbij te halen en beter te begrijpen. Omdat men steeds meer waarnam, gaven de lenzen impuls aan de ontwikkeling van een objectieve wetenschappelijke methode die in toenemende mate op inductivisme in plaats van deductivisme werd gestoeld. De methode werd later door wetenschapsfilosofen zoals Karl Popper, werd verfijnd. Achteraf beschouwd, vond in De Verlichting een fundamentele en baanbrekende omkering in het denken plaats. Het heeft onze wereld en cultuur tot in het diepste lagen beïnvloed en veranderd.

In deze voordracht licht prof. Kauffman aan de hand van de markante ontwikkelingen stapsgewijs het ontstaan van de nieuwe denkwijze toe. Daarbij zal duidelijk worden dat het gebruik van het, in onze huidige ogen bijna banale, doorzichtige materiaal onmisbaar was bij het ontrafelen van de bijzondere eigenschappen van de natuur.

Waarom andere beschavingen die veel verder waren in hun technologische ontwikkeling (de Arabische regio, China en India) in vergelijking met het Europa in de 15e eeuw, niet tot deze wetenschappelijke prestaties kwamen, zal niet behandeld worden maar kan wel een boeiend onderwerp van discussie zijn.

 

Biografie van prof. em. dr. Henk Kauffman

Kauffman, hoogleraar in de biochemie, onderzocht de invloed van schimmels op het respiratoir immuunsysteem waarover hij regelmatig in de VS over sprak. Welhaast was hij na zijn emeritaat in 2004 naar het land waar hij grote erkenning genoot, vertrokken indien hij niet voor vijf jaar als coördinator internationalisering van het chronische luchtwegziektenonderzoek bij het UMCG (Groningen) was aangesteld. Op deze wijze kwam Kauffman in contact met diverse (Oosterse) culturen wat weer leidde tot cursussen voor het Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) over verschillen in cultuur, bewustzijn, empathie enz. In 2013, richtte Kauffman met twee andere hoogleraren de Senioren Academie Sociëteit. Met RUG-hoogleraar materiaalchemie Moniek Tromp, gaat Kauffman de herkomst van glazen voorwerpen uit de zestiende en zeventiende eeuw die in de provincie Groningen zijn opgegraven onderzoeken. Hij houdt zich ook bezig met glazen vensters in de schilderkunst, waar vrijwel geen literatuur over bestaat.

 

Plaats De collegezaal van het Polymer Science Park, Ceintuurbaan 15, 8022 AW Zwolle.  Een routebeschrijving is te vinden op  http://polymersciencepark.nl/het-polymer-science-park/contact/. Neem i.p.v. de eerste deur aan de rechterzijde, de laatste deur voor de toegang tot de collegezaal.

Vrijdag 11 november ontving Gedeputeerde Eddy van Hijum, Tweede Kamerlid Agnes Mulder bij Wavin. Onze directeur Gijs Langeveld was hierbij aanwezig.

Tijdens dit werkbezoek stond de kunststofindustrie centraal en werd bij Wavin getoond hoe de Provincie Overijssel bezig is met de transitie naar een circulaire economie. In totaal zorgt de kunststofindustrie samen voor zo’n 25.000 arbeidsplaatsen in Overijssel. Dat maakt dat deze sector in de provincie een belangrijke plek inneemt. De sector is al flink bezig met verduurzaming en circulariteit, onder andere geholpen door Polymer Science Park. Dutch Circular Polymer Valley (DCPV) is een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen in Regio Zwolle. Samen met ondernemers stimuleren zij innovaties en samenwerking om het aandeel gerecycled kunststof materiaal te laten stijgen. De sector wil graag versnellen en opschalen en om dit mogelijk te maken is er nog wel wat nodig, namelijk:

 • Meer steun om de keten te sluiten, zodat afvalexport wordt voorkomen naar regio’s zonder end-of-life voorzieningen;
 • Meer inzet om plastic producten te verduurzamen;
 • Versterking van bestaande initiatieven om Nederland op de kaart te zetten als gidsland voor circulaire kunststoffen.

Deze punten komen voort uit opgehaalde input tijdens de Kunststofderby van het Oosten op 15 oktober jl. Het volledige verslag kunt u hier downloaden. De kunststofindustrie kan dit niet alleen. Om de circulaire economie, in het bijzonder de kunststofindustrie, een stap verder te brengen hebben we de hulp nodig van het Rijk en Europa. Daarom zijn deze drie punten, gevat in een boodschap, vandaag overhandigd aan Tweede Kamerlid Agnes Mulder.

Samen met alle ondernemers in de kunststofindustrie hopen wij met deze mooie, duidelijke boodschappen een verschil te kunnen maken in de toekomst van kunststoffen.

 

Op vrijdag 14 oktober vond de Kunststof Derby plaats georganiseerd door PEC Zwolle United en Polymer Science Park (PSP). Traditiegetrouw komen kunststof bedrijven uit de regio samen voor de wedstrijd PEC Zwolle – Heracles Almelo. Beide steden huisvesten een uitgebreide kunststofindustrie die volop aan het innoveren is, maar regel en wetgeving staat soms nog in de weg. Daar willen PSP en de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK) verandering in brengen.

 

Namens de Provincie Overijssel opende Eddy van Hijum de middag. Hij ging in op het belang van de kunststofverwerkende industrie voor de Regio Zwolle. In deze regio zijn veel bedrijven gevestigd die actief zijn in de kunststofsector, waaronder RPP Kunststofoplossingen. Emmelien Regeling komt namens RPP spreken over het belang van de regio voor haar onderneming.

Tijdens de bijeenkomst hebben Harold de Graaf van de NRK en Gijs Langeveld van PSP een voorzet gegeven van de zaken die opgepakt moeten worden op basis van de meest recente ontwikkelingen.  Alle aanwezige bedrijven zijn daarna met elkaar in gesprek gegaan over de boodschappen die zij willen uitdragen naar de landelijke politiek met betrekking tot de circulaire economie doelstellingen voor kunststoffen. De verzamelde input uit deze gesprekken zijn ook input voor Dutch Circulair Polymer Valley.

De bijeenkomst die onder ander mede mogelijk gemaakt is door gemeente Zwolle en Provincie Overijssel werd afgesloten met een netwerkborrel in de Regio Zwolle skybox tijdens de spannende voetbalwedstrijd
(PEC Zwolle-Heracles 3-2).

 

Foto’s zijn gemaakt door Theo Smits

Sustainability Officer


Heb jij een passie voor sustainability en wil jij bijdragen aan het verduurzamen van een organisatie en haar bedrijfsprocessen?

Dan is dit de baan waar je naar op zoek bent!

 

Over ons

DYKA is een onderdeel van DYKA Group, een Business Unit van Tessenderlo Group. Wij zijn veel meer dan alleen een producent of leverancier van kunststof leidingsystemen en fittingen. Door water, lucht en andere energiebronnen op een betrouwbare, efficiënte en duurzame manier te transporteren, leveren we elke dag ons steentje bij voor een betere planeet. Bovendien doen we dit met gerecycleerde of recyclebare materialen. We kunnen dan ook trots zeggen dat we ‘Nature’s Network’ zijn. Internationaal is DYKA Group vertegenwoordigd in België, Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, Tsjechië, Hongarije, Slovenië en Roemenië.

 

Over de functie

Sustainability is leidend in alles wat we doen. Sustainability betekent voor ons ook dat wij continu bezig zijn met het verkleinen van onze ecologische footprint door onze bedrijfsprocessen duurzamer te maken. Dit doen we door verspillingen tegen te gaan, het gebruik van materiaal en hulpstoffen te verminderen en steeds meer gebruik te maken van recyclaat, door minder energie te gebruiken en over te stappen op het gebruik van hernieuwbare energie. Wij ondernemen maatschappelijk verantwoord en dat gaat verder dan duurzame processen. Duurzaam gaat met mensen en over mensen. Bij DYKA mag iedereen er zijn en wij bieden ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zijn we trots op en we streven ernaar om dit steeds beter te doen.

Als  Sustainability Officer ben jij de drijvende kracht op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De essentie van de functie is om

 • Duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen voortdurend onder de aandacht te brengen van de medewerkers en ze te inspireren om een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van het bedrijf
 • eigen ideeën voor sustainability projecten en die van collega’s aan te dragen
 • afgesproken projecten mede vorm te geven en te coördineren
 • interne en externe belanghebbenden op de hoogte te houden van de prestaties op dit gebied

 

Verantwoordelijkheden:

 • Je draagt bij aan het vormgeven van het beleid op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en maatschappelijk verantwoord ondernemen in samenwerking met de sustainability manager van de DYKA Groep en het lokale management in ’s-Gravendeel en Steenwijk.
 • Je leidt sustainability projecten in ’s-Gravendeel en Steenwijk en verzorgt de technische en administratieve uitvoering. Je ondersteunt collega’s in de uitvoering van projecten.
 • Je coördineert activiteiten voor het verkrijgen en behouden van certificeringen op het gebied van sustainability, zoals de CO2 prestatieladder, het MVO-4 certificaat en Dubokeur. Je verzorgt het onderhoud en het gegevensbeheer van bestaande regelingen.
 • Je verzamelt en beheert data en je voert levenscyclus analyses (LCA) uit die nodig zijn voor het opstellen van Environmental Product Declarations (EPD).
 • Je ondersteunt verschillende afdelingen met jouw specifieke expertise, zoals verkoop bij het beantwoorden van sustainability gerelateerde vragen en inkoop in de ketensamenwerking met leveranciers op sustainability gebied
 • Je volgt ontwikkelingen op het vakgebied en deelt je inzichten binnen het bedrijf

 

Persoonlijk profiel:

 • Je beschikt over een werk- en denkniveau op HBO+ of academisch niveau.
 • Je hebt affiniteit met sustainability en je bent gedreven om je dit vakgebied snel eigen te maken. Enkele jaren ervaring is een pré
 • Je bent geïnteresseerd in maatschappelijke ontwikkelingen en trends en in staat om een vertaalslag naar de organisatie te maken.
 • Je hebt ervaring in het leiden van multidisciplinaire projecten
 • Je vindt het aantrekkelijk om bij te dragen aan veranderingsprocessen
 • Je bent in staat om op verschillende niveaus in de organisatie met mensen samen te werken en weet mensen mee te krijgen
 • Je bent communicatief vaardig en kunt zowel luisteren als overtuigen
 • Je bent gedreven, neemt initiatief en weet zelfstandig je weg te zoeken
 • Je bent in staat om te schakelen tussen verschillende projecten en activiteiten
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het uitvoeren van levenscyclus analyses (LCA)
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met milieuzorgsystemen en/of certificatieregelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (bijvoorbeeld de MVO prestatieladder)
 • Je hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Kennis van Frans en/of Duits is een pluspunt.

 

Solliciteren

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met André Fokt, Continuous Improvement & Systems Manager, op tel.nr. 06 83 64 00 88 of via mail andre.fokt@dyka.nl.

Solliciteer direct via de sollicitatie knop of neem voor vragen over de procedure contact op via werkenbij@dyka.nl. Telefonisch kan ook, neem dan contact op via tel.nr. 0521 534 911 en vraag naar Recruitment.

 

Acquisitie
Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Heb je een vraag?

Bel ons op 038 853 4810 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.