Polymer Science Park in Duurzaamheidskrant Zwolle: PSP zoekt naar oplossingen recycling plastics

Deze week verschijnt de Duurzaamheidskrant Zwolle. Deze krant wordt huis aan huis verspreid en staat vol met verhalen over hoe er in de regio gewerkt wordt aan duurzaamheid. Daar mag PSP natuurlijk niet in ontbreken. Onderstaand artikel vind je dan ook deze week in de Duurzaamheidskrant.

Huishoudelijk plasticafval recyclen? Ja dat kan! En je kan er zelfs infiltratiekratten van maken die je onder tuinhuisjes kan plaatsen om overtollig regenwater op te vangen. Het is maar een van de vele voorbeelden waaraan het Polymer Science Park in Zwolle dagelijks met een team professionals werkt. Hun missie? Bedrijven helpen met het versnellen van innovaties op het gebied van recycling van plastics en daarmee de wereld een stukje duurzamer maken.

Huishoudelijk afval scheiden, we doen het allemaal. En misschien scheid jij ook het plastic afval. Heel goed! Want met dat huishoudelijk afval van kunststoffen, zoals plastic, kunnen we nog heel veel. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, kunnen veel plastics opnieuw gebruikt worden. Waar kan je dan aan denken? Een mooi voorbeeld zijn de mallen die onze klant Laude gebruikt voor het maken van kaas. Een ander goed voorbeeld is de infiltratiekrat die onder de tuinhuisjes geplaatst kan worden en overtollig regenwater opvangt. Of wat dacht je van de bedpan van een ziekenhuis in Delft? Deze pan is gemaakt van gerecycled afval van het ziekenhuis zelf. Allemaal mooie toepassingen van kunststof afval dat op een duurzame manier hergebruikt wordt in een nieuw product.

Uitdaging
Hoe werkt dat dan? Nou, dat is niet zo eenvoudig. Er is veel onderzoek nodig. Maar het team van het Polymer Science Park pakt graag die uitdaging aan. Zij onderzoeken, meestal in het eigen laboratorium met behulp van een aantal technieken, de samenstelling en eigenschappen van  kunststoffen. Samen met de opdrachtgevers zoeken zij dan naar de beste en meest duurzame oplossing voor het hergebruik van bepaalde kunststoffen.

Soorten recycling
,,Wij vinden het belangrijk om onze opdrachtgevers verder te helpen met hun vraagstuk en het recyclen op die manier te versnellen”, vertelt Mirelle Kinket, directeur van het Polymer Science Park. ,,Wij helpen hen met het bepalen van de beste manier van recycling: mechanisch of chemisch. Nu wordt het misschien een beetje technisch, maar in grote lijnen kan je zeggen dat je bij mechanische recycling de stoffen scheidt, vermaalt of reinigt. De chemische verbindingen blijven dan intact en de materialen kunnen weer opnieuw gebruikt worden. Bij chemische recycling maak je gebruik van de chemische reacties van de kunststof afvalstromen. Deze worden met behulp van verschillende technieken afgebroken. Er ontstaan dan nieuwe bouwstenen waar je weer een nieuw materiaal van kan maken.”

Een wereld aan mogelijkheden
,,Het is mooi om te ervaren dat we steeds verder komen in de zoektocht naar mogelijkheden voor recycling van kunststoffen”, zegt Mireille enthousiast. ,,Ik ben ervan overtuigd dat dit de komende jaren alleen maar meer wordt. En dat is ook nodig. Want kunststoffen worden voor heel veel nuttige toepassingen gebruikt, maar het kan en moet veel duurzamer. Wij dragen daar vanuit onze locatie in Zwolle graag ons steentje aan bij!”

 

 

De provincies Overijssel en Gelderland stellen samen financiële middelen beschikbaar voor het ondersteunen van 20 industriële bedrijven met een voucher ter waarde van maximaal € 20.000 per bedrijf. Bedrijven die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag indienen bij BOOST Smart Industry. Kennispoort Regio Zwolle helpt kosteloos bij de voorbereiding van de aanvraag.

De maakindustrie levert een grote bijdrage aan de regionale economie in Overijssel en Gelderland. De coronacrisis raakt ook de industrie in deze regio hard. Deze crisis vraagt om noodzakelijke aanpassingen in zaken als markt(benadering), waardeketens, product, productieproces en organisatie. Om de industrie en daarmee het toekomstige verdienvermogen van Oost-Nederland veilig te stellen, is expertise nodig die bij veel industriële bedrijven onvoldoende aanwezig is.

Aanvraag indienen

Bedrijven die een kritische positie in de industriële ketens vervullen en nu moeten ingrijpen om op langere termijn te kunnen overleven, kunnen een voucher aanvragen om de benodigde expertise in te schakelen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van turn-around plannen en scenario-ontwikkeling. Om in aanmerking te komen voor een voucher dient de aanvraag te voldoen aan een aantal voorwaarden.

Polymer Science Park  helpt kosteloos

Vanuit PSP helpen we je kosteloos bij de voorbereiding voor de aanvraag. Heb je of werk je voor een industrieel bedrijf in de regio Zwolle meld je dan bij ons. Stuur een e-mail naar info@polymersciencepark.nl of bel 038 853 48 10.

Meer informatie en voorwaarden

Het ‘Actieplan redden én beschermen industriële vitaliteit Oost-Nederland’, de hierbij betrokken organisaties en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een voucher, staan op https://boostsmartindustry.nl/nieuws/provincies-gelderland-en-overijssel-investeren-voor-behoud-industriele-vitaliteit-oost.

Alle aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Zij toetst op basis van de opgestelde criteria of een aanvraag voldoet en in aanmerking komt voor ondersteuning.


Het bedrag voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers is van € 100 miljoen verhoogd naar € 300 miljoen. Dit omdat er veel aanvragen zijn binnengekomen.

Aanvragen is nog steeds mogelijk

Bedrijven kunnen dus nog steeds online een aanvraag voor een Corona Overbruggingslening (COL) indienen.

Polymer Science Park helpt kosteloos

Vanuit PSP helpen we je kosteloos bij de voorbereiding voor de aanvraag. Ben je een start-up, scale-up of innovatief bedrijf in de regio Zwolle meld je dan bij ons. Stuur een e-mail naar info@polymersciencepark.nl of bel 038 853 48 10

Over de COL

De Corona-OverbruggingsLening (COL)​ is een noodkrediet voor innovatieve ondernemers en mkb-ers zonder bancaire kredietrelatie die in financiële problemen zijn gekomen door Covid19. Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de gezamenlijke Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL. Op verzoek van EZK verstrekken de ROM’s overbruggingsleningen tussen de €50.000,- en €2 miljoen.

 

Vanaf 1 juni is Team PSP weer vaker op kantoor te vinden. We streven naar zo’n 40% bezettingsgraad per dag. Dat is mogelijk, want we hebben de werkomgeving Coronaproof gemaakt. Met bezoek ontvangen zijn we nog terughoudend, maar telefonisch contact en online meetings zijn en blijven natuurlijk altijd mogelijk. Ook het werk in het laboratorium, dat al ‘gewoon’ doorging, zal meer worden. We streven ernaar 24 uur per week laboratoriumwerk te kunnen verrichten. En als meer nodig is, dan plannen we dat in.

,,We hebben in de afgelopen maanden gezien dat het werk eigenlijk ‘gewoon’ doorging”, zegt directeur Mireille Kinket. ,,Daar zijn we uiteraard heel blij mee. Ondanks de Coronacrisis hebben bedrijven toch aandacht voor Research & Development en hebben we mooie nieuwe projecten kunnen binnenhalen. Ook het lopende werk ging in de meeste gevallen door. In ons laboratorium kunnen we Coronaproof werken en dat hebben we dan ook gedaan. Het team werkte tot nu verder vooral vanuit huis, maar dat gaan we dus langzaam afbouwen.”

Stagiairs
,,
Ook onze stagiairs hebben we in de gelegenheid gesteld om hun stage te kunnen lopen”, vertelt Mireille verder. ,,Zij konden op afspraak bij ons op locatie terecht en de begeleiding deden we zoveel mogelijk online. We zijn dan ook blij voor hen dat ze hun stage bijna kunnen afronden. Sommigen van hen gaan we zelfs nog terugzien, in een dienstverband of tijdens een afstudeerstage. In de volgende nieuwsbrief lees je daar meer over.”


Het zoeken naar nieuwe mogelijkheden van de mineralen uit papierslib, dat is een van de kernactiviteiten van Alucha. Met een team van vier vaste medewerkers en een ZZP-er werken zij vanuit hun bedrijf in Arnhem op deze manier aan een bijdrage aan een meer duurzame wereld. Een ambitieus team met een mooie missie die zij al succesvol aan het realiseren zijn. Anton Bijl studeerde Thermische Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente en is nu ‘Project Engineer’ bij Alucha. Hij vertelt wat zij doen en wat er al bereikt is.

,,Papier kan zo’n zes tot tien keer gerecycled worden”, vertelt Anton. ,,Maar op een gegeven moment worden de vezels te klein en dan kunnen ze niet meer gebruikt worden. Dan blijft er papierslib over en dat bevat op droge basis 55-70% mineralen (voornamelijk calciumcarbonaat).
Via pyrolyse, een proces van verhitting, kunnen die mineralen teruggewonnen worden uit papierslib en die kan je dan weer gebruiken in bijvoorbeeld papier. Via pyrolyse, een proces van verhitting, kunnen die mineralen teruggewonnen worden uit papierslib en die kan je dan weer gebruiken in bijvoorbeeld papier, vloer producten, verfproducten  en plastics. Daar werken we op dit moment hard aan.”

Stadion calciumcarbonaat
,,Je moet je voorstellen dat er dagelijks in Europa bijna een stadion aan calciumcarbonaat wordt afgegraven”, vertelt Anton verder. ,,Dat kan en moet veel minder worden. Want het fijnmalen van deze mineralen kost veel energie. Dat kan via onze techniek veel efficiënter en duurzamer. Dat idee hadden we al langer en daarom zijn we ooit gestart met een project waarmee we aluminium terugwonnen uit gelamineerd afval van bijvoorbeeld sinaasappelsap verpakking . Nu focussen we ons op het papierslib en het terugwinnen van de mineralen. We doen alle conversie onderzoeken in ons eigen testlaboratorium in Arnhem. We zitten met ons bedrijf niet toevallig in Arnhem, want daar zit het kenniscentrum voor  papier en karton (KCPK)  en er zijn een aantal papierproducten gevestigd.”

Samenwerken met PSP
Omdat sommige stoffen uit het papierslib na de pyrolyse weer gebruikt kunnen worden voor verschillende soorten plastics, is de samenwerking met het Polymer Science Park gestart. ,,Onze eerste vraag die we bij het team van PSP neerlegden was waar de Circulaire Calcium Carbonaat (CCC) de huidige liniear Ground Calcium Carbonaat (GCC) in plastic zou kunnen vervangen. PSP deed een marktstudie voor ons. Daarnaast werken we ook samen met PSP in het Elastomer Competence Center (ECC). Veel van onze gerecyclede producten kunnen gebruikt worden in producten als vloerdelen, plastics en verfproducten. Dat betekent dat we een brede afzetmarkt hebben en keuzes moeten maken. PSP helpt ons daarbij.”

PVC en Mine1
Projectleider Martine Bonnema ondersteunt Alucha vanuit PSP en deed onderzoek naar welk soort kunststof het meest geschikt zou zijn voor het gebruik van hun producten. Dat blijkt onder andere PVC te zijn. ,,Daar doen wij ons voordeel mee”, zegt Anton. ,,We weten nu welke bedrijven we kunnen benaderen. Je merkt dat de tijd rijp is. Veel bedrijven hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan en reageren enthousiast. Er zijn talrijke toepassingen in Nederland mogelijk. Dat geldt ook voor de landen om ons heen. Maar voorlopig richten we ons op ons eigen land. Er is genoeg te doen! Ons uiteindelijke doel is van papierfillers weer papierfillers te maken. We zijn nu dan ook gestart met het project ‘Mine One’. We willen dit jaar tonnen aan calciumcarbonaat in een 1ste circulaire  “mijn” produceren, zodat we nog meer product toepassingstesten en onderzoeken kunnen doen.”


Het Microcentrum in Veldhoven is een van onze nieuwe leden. We stellen hen graag aan u voor in deze Nieuwsbrief. Het Microcentrum is een onafhankelijke kennis- en netwerk organisatie voor de maakindustrie. Zij geven hier met drie kernthema’s vorm en inhoud aan: opleiden, ontmoeten en ondernemen. Mindel van Gijzel is Manager High Tech Platform en vertelt vol enthousiasme over de activiteiten van het Microcentrum en het belang daarvan voor het netwerk van PSP.

,,Bedrijven uit de maakindustrie kunnen bij ons lid worden van het High Tech Platform”, vertelt Mindel. ,,Inmiddels telt dit platform al meer dan 600 leden. Een interessant netwerk van veel verschillende bedrijven uit de technische maakindustrie. We organiseren een groot aantal activiteiten per jaar die allemaal inspireren, verbinden en kennisdelen als doel hebben. Zo organiseren we een aantal bedrijfsbezoeken, faciliteren we de mogelijkheid om vakgenoten te ontmoeten tijdens themabijeenkomsten en nieuwe contacten te leggen via speeddates. We werken voor de inhoud van  deze activiteiten ook samen met overheden en kennisinstituten.”

Cursussen en evenementen
Naast het High Tech Platform verzorgt het Microcentrum ook cursussen binnen technische vakgebieden. ,,Ons cursusaanbod bestaat uit meer dan 170 cursussen”, laat Mindel weten. ,,Heel breed dus. Daarnaast zijn er jaarlijks tien vakbeurzen, waaronder een kunststofbeurs, en organiseren we regelmatig inspiratiesessies voor onze leden. We inventariseren onder onze leden waar zij behoefte aan hebben en we volgen de trends in de verschillende vakgebieden, zodat we echt aansluiten bij de wensen en behoeften van onze leden. Zij kunnen met korting gebruik maken van de cursussen en evenementen en kunnen ook tegen een gunstig tarief vergaderruimte bij ons huren. We liggen met ons centrum in het Brainport-gebied, dus dichtbij interessante partijen.”

Kansen voor een vruchtbare samenwerking
De eerste contacten met het Polymer Science Park zijn begin dit jaar gelegd. Door de Coronacrisis is er vooral via digitale communicatiemiddelen contact met elkaar geweest. Accountmanager René van Bremen sprak onlangs met Mindel van Gijzel via Skype over mogelijkheden voor het PSP-netwerk. ,,Volgens mij kunnen we elkaar heel goed versterken”, laat René weten. ,,We kunnen gebruik maken van elkaars locaties om bijeenkomsten te organiseren en onze leden met elkaar in contact brengen.  We hebben ook gesproken over de mogelijkheid dat PSP als vraagbaak op het gebied van kunststoffen en kunststofverwerking aanwezig zal zijn op de Kunststoffenbeurs, als deze in september georganiseerd kan worden. Beide partijen zien genoeg interessante kansen en mogelijkheden voor een vruchtbare samenwerking die voordelen voor de leden oplevert.”

Heb je een vraag?

Bel ons op 038 853 4810 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.