Door te zorgen voor een cultuur van continue verbeteren en het elimineren van de verspillingen in het productieproces kunnen grote verbeteringen worden gerealiseerd, resulterend in kortere doorlooptijden, een hogere kwaliteit en een betere efficiency.

De aanpak bij de invoering van Lean zal van bedrijf tot bedrijf verschillen. Polymer Science Park kan bedrijven die bezig zijn of willen gaan met Lean adviseren en begeleiden tijdens de invoering van Lean. Dat doen we op de volgende manier:

  • Uitvoeren van een assessment om de huidige stand van zaken in kaart te brengen en vervolgens op basis hiervan een strategisch plan te maken.
  • Uitvoeren van in-company workshops. Voorbeeld van onderwerpen zijn: het in kaart brengen van waarde stromen en de verspillingen; het drastisch reduceren van omsteltijden van machines; effectief inzetten van het machinepark tot indeling van een goede en veilige werkplek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René van Bremen.

Heb je een vraag?

Bel ons op 038 853 4810 of maak gebruik van het onderstaande contactformulier.